Transferencia tecnolóxica, patentes e copyrights

Comprende-la relación entre tecnoloxía e desenvolvemento non é algo trivial, senón o primeiro paso para obte-lo benestar social. A transferencia de tecnoloxía e coñecementos é un mecanismo fundamental para o desenvolvemento de países e persoas.

El desarrollo es un proceso económico por el cual las comunidades o los países mejoran de forma sostenida su productividad. Los salarios reales, y con ellos el bienestar crecen a fin de cuentas, paralelos a la productividad. En líneas generales la productividad es la medida media del valor que un trabajador normal puede crear en una hora de su trabajo en una economía dada.
¿Cómo mejoran la productividad los países? Básicamente de dos maneras:

  • importando tecnología y por lo tanto, directa o indirectamente pagando licencias y patentes
  • mejorando la formación y el sistema educativo y facilitando el acceso a la cultura y la salud por sus ciudadanos, lo que implica pago de copyrights y derechos de autor a los grandes productores multimedia y las farmaceuticas.

(TecnoimperialismoDavid de Ugarte)

Sendo así, as patentes e o copyright non fan máis que retrasar ou impedi-lo desenvolvemento a través da enaxenación de recursos no proceso de transferencia tecnolóxica e obstaculizando o emponderamento:

Los derechos de propiedad intelectual más estrictos aumentan el precio de la transferencia de tecnología y amenazan con excluir a los países en desarrollo del sector dinámico de conocimiento en esferas como los programas de computación y los medicamentos genéricos.
(PNUD 1999)

Polo tanto, pódese concluir que os mecanismos de restricción do coñecemento non son beneficiosos para o desenvolvemento dos países e persoas, pois fomentan a dependencia e impiden a soberanía.
Non sirven estos mecanismos para dar un “xusto pago” polo consumido, senón para que o resto dos axentes non pasen de consumidores a produtores, de que non se convirtan en competidores.
Baste recordar que a tecnoloxía é unha forma de vantaxe competitiva na economía mundial. Posuíla ou non posuíla non é unha situación trivial, senón que é a base da soberanía.


Comments

3 responses to “Transferencia tecnolóxica, patentes e copyrights”

  1. […] Todo isto coincide co que xa dixemos noutros post: as patentes úsanse como barreira de entrada a novos competidores, non como mecanismo de “xusta remuneración”. […]

  2. Supoño que é desviarse do tema central, máis penso que ademáis dos custes añadidos que supoñen as patentes e o copiright para que o crecemento económico rinda frutos en termos de desenvolvemento humano, existe outra traba importante que é o Goberno.
    Explícome, deben existir políticas públicas que convertan o diñeiro e benestar, o que non pode suceder con gobernos corruptos ou incompetentes. O tema do goberno podería non ser trivial posto que teñen influencia nas leis sobre propiedade intelectual que se dictan nos seus países. A pesares de que estas normas díctanse sobre todo a nivel internacional, a existencia dun goberno forte e preparado e dunha cidadanía activa e participativa pode modificar aspectos clave das leis.
    Aínda que coma sempre, isto é un circulo, e para unha Administración e unha comunidade forte é necesario desenvolvemento.

  3. […] Na sociedade da información existen 3 sectores principais, os dinamizadores da economía, os que marcan si un país ou rexión é produtor ou mero consumidor. E os 3 traballan con código: […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d