Levo xa un tempo falando de redes e de filosofía open-source. Mais atopábame cun problema cando tentaba explicar cómo se estrutura unha organización en rede, xa que non tiña unha definición de todo clara, unhas características comúns a todas.
Na última lectura de Arquilla e Ronfeldt atopei unha síntese perfecta e fácilmente comprensible do que esto é. Pódese dicir que as organizacións en rede comparten 3 grupos básicos de características:
As relacións informais predominan sobre as formais…

En primer lugar, la comunicación y la coordinación no están especificadas formalmente mediante relaciones horizontales y verticales, sino que surgen y varían en función de la tarea que se acomete. De modo similar, las relaciones son a menudo informales y caracterizadas por distintos grados de intensidad, dependiendo de las necesidades de la organización.

Cooperación das redes internas con axentes externos á organización…

En segundo lugar, las redes internas se complementan habitualmente mediante lazos con individuos externos a la organización, con frecuencia a través de las fronteras nacionales. Como las conexiones internas, las relaciones externas se crean y se desmontan en función del ciclo vital de determinados proyectos conjuntos.

A confianza e as normas compartidas como factor de cohesión…

En tercer lugar, tanto los lazos internos como los externos se posibilitan no mediante autorizaciones burocráticas, sino gracias a normas y valores compartidos, así como mediante la confianza mutua. Internamente, el grueso del trabajo es dirijido por equipos autogestionados, mientras las conexiones externas forman una constelación que integra una compleja red de empresas o grupos colaboradores.


3 responses to “Organizacións en rede”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: