Logo do debate da endogamia alén do telón de grelos seguimos a sembrar na nosa propia leira. A chuzarnos a nós mesmos, mais coa retranca galega que desprende o galego de ben.
Chúzate pois! Benvido á comunidade!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: