Alfabetización dixital

«La Sociedad de la Información sólo será del Conocimiento si la nueva alfabetización llega a generalizarse.»

– Via blog de Eva Campos

Comments

2 responses to “Alfabetización dixital”

  1. O consumo da tecnoloxía e a expansión da información non implica o fomento do coñecemento 🙂

  2. […] Estes días andamos atando os últimos cabos para a realización do taller de novas tecnoloxías e comunicación, organizado pola Coordinadora galega de ONGD e impartido pola Fundación Chandra (ponentes: Xosé Ramil e  Xavier Meilán). Co seminario pretendemos que a xente das ONGD galegas empecen a manexar con fluidez as ferramentas que internet pón á súa disposición. Capacitar, alfabetización dixital. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *