Abre o bazar 3.0

A escasos meses de pecha-lo primeiro e abrir O bazar de nes 2.0… péchase o segundo e ábrese o terceiro.
O bazar de nes cambia -por 3ª vez- de estética mais non de ética.
Seguimos coa conversa.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *