A toda costa

Nos últimos tempos estamos vendo unha progresiva marbellización da costa galega. Plans urbanísticos desmesurados, construcións a pé de costa, etc
Para chamar a atención sobre esta problemática e xerar debate en torno á edificabilidade da costa e o acceso á vivenda, na rede arredemo empézase a move-la xente. A idea consiste en crear debate e denuncia-la situación actual. Ámbalas dúas cousas deben ir da man. Non olvidemos o que pasou coas últimas “sentadas por una vivienda digna”: desmovilización por non ter un claro obxectivo.
Co gallo das eleccións municipais do 2007 é un bo momento para realiza-la campaña, xa que os concellos teñen moito que dicir ó respecto. Démoslle contido pois!
Os primeiros pasos:
— artellar un mini-discurso co que ir “en campaña”.
— creación dun grupo público en Flickr para subir fotos-denuncia.
— creación dun logo “A TODA COSTA” para publicitar nos blogs e outras webs a campaña.
— outras obras audiovisuais estilo microfundismos de ACC. Microfundismo “feísmo”, etc


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *