Unha introdución a Gutenberg

André, programador en Automattic — Outubro 2019, Meetup WordPress Lugo

Por que?

En 2003, a famosa instalación en 5 minutos respondía ao mercado (zip+ftp).

En 2019, o mercado espera manipulación directa e que o sitio web se pareza á demo — en 5 minutos.

Ver tamén: We called it Gutenberg for a reason.

Como?

Bloques. Un bloque é a mínima unidade de contido, unha peza coa que construír estruturas maiores. Simplifica conceptos: widgets, shortcodes, custom HTML, menus, etc.

Ver tamén: Focus tech and design leads.

Partes de un bloque

Demo: que podes facer hoxe cos bloques?

Exemplos: parágrafo e transformacións a outros bloques; imaxe e aliñamento; layout (group, columnas, media&text); contido dinámico (widgets, embeds), etc.

Como é que funciona?

Compatibilidade pasada e futura pero semántica limitada: como expresar estruturas complexas (carrousel, produto, info electoral, etc.)?

Comentarios HTML.

Permite estruturar e xerarquizar. Transparentes para os motores web.

HTML <=> Bloques

EXEMPLO: BLOQUE HEADING

save

edit

Demo: como crear un bloque?

Q&A